Voornemen tot fusie De Goede Zorg en De Zorgmensen

De Goede Zorg en De Zorgmensen leveren ouderenzorg aan bewoners in woonzorgcentra en verpleeghuizen en aan bewoners in de wijken. Afgelopen februari maakten wij kenbaar een samenwerkingsverband aan te gaan om de bewoners van Apeldoorn nog beter te kunnen voorzien van kwalitatief hoogwaardige zorgverlening en ondersteunende diensten. Deze samenwerking, en aanvullende onderzoeken, zijn zeer positief bevonden en op grond daarvan hebben de Bestuurders het voornemen om over te gaan tot een volledige juridische fusie van De Goede Zorg en De Zorgmensen.

 

In een voortdurend veranderende samenleving en meningen over zorg en welzijn is het nodig om met lef initiatieven te ontwikkelen om in te kunnen spelen op nieuwe marktomstandigheden. Door de handen ineen te slaan en krachten te bundelen kan de kwaliteit van de zorgverlening behouden blijven en zelfs verbeterd worden.

 

In de beoogde organisatie blijft een kleinschalig georganiseerde zorg- en dienstverlening uitgangspunt. Deze kleinschaligheid biedt de mogelijkheid om te werken met een klein team van bekende medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers rond de cliënt om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en verlangens van de betreffende individuele cliënt.

 

Tot de wooncomplexen van De Goede Zorg en De Zorgmensen behoren de locaties Avondzon, De Veenkamp, De Matenhof, Het Kristal, De Groene Hoven en Sainte Marie. In het najaar van 2019 worden twee nieuwe locaties gerealiseerd op het Julianaterrein (voormalige Julianaziekenhuis) en het Veldhuisterrein (Molenstraat-Centrum). We hebben, zeker met het gereedkomen van onze nieuwbouwprojecten, voldoende onderscheidende en kwalitatief hoogwaardige woon/zorgconcepten, waardoor er voor de cliënt echt iets te kiezen valt. Daarnaast zijn, en blijven, de organisaties tevens actief in het leveren van thuiszorg in alle wijken van Apeldoorn.

 

De voorgenomen fusie zal geen gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de zorg- en dienstverlening, wij verwachten juist een geleidelijke groei van werkgelegenheid. Ook blijft de toegevoegde waarde van vrijwilligers onmisbaar voor de kwaliteit van leven en welzijn van onze bewoners/cliënten.

 

Aan cliëntenraden en ondernemingsraden is advies gevraagd ten aanzien van het voornemen. Het definitieve besluit tot een fusie wordt genomen in het voorjaar van 2018. In de tussentijd zetten de organisaties hun samenwerkingsverband door om ook nu al van meerwaarde te zijn in de kwaliteit van leven en welzijn van de bewoners van Apeldoorn.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *