Privacy wetgeving

Als organisatie vinden wij het van groot belang en zien het als onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens! Enkele voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam, adres, medische informatie of een foto. Hier dragen wij al zorg voor, maar met de komst van de nieuwe wet: Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn hier enkele verplichtingen voor organisaties bij gekomen en zijn rechten van belanghebbende verder uitgebreid.

Stichting De Zorgmensen maakt gebruik van persoonsgegevens om zo goed mogelijke invulling te kunnen geven aan de wensen en verlangens van haar cliënten op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Zie voor meer informatie de opgestelde privacy statement (link).

Open dag zaterdag 17 maart 2018

In de week van 12 tot en met 17 maart 2018 vindt de landelijke Nationale Week van de Zorg plaats.
Dit is een kans om kennis te maken met onze zorgorganisatie als nieuwe cliënt, (aankomend) mantelzorger, vrijwilliger, buurtbewoner of student.
Op zaterdag 17 maart staan de deuren van onze locaties Sainte Marie, Kleinschalig wonen Het Kristal en Kleinschalig wonen De Groene Hoven voor u open. Op die dag kunt een kijkje nemen achter de schermen van onze zorglocaties.
Er vinden rondleidingen plaats en u kunt informatie verkrijgen over de zorgmogelijkheden die we u kunnen bieden.

We verwelkomen ook graag mensen die op zoek zijn naar een uitdagende baan in de zorg of zich als vrijwilliger willen inzetten. We hebben diverse vacatures vacant!

Burendag op Sainte Marie, zaterdag 23 september a.s. 14.00 uur

In de binnentuin van Sainte Marie zijn op landelijke burendag weer leuke activiteiten georganiseerd door Koffieklets, De Zonnebloem, SU International en De Zorgmensen.

 

De dag draait om gezelligheid: er is een hapje en een drankje. De koffie is gratis!

 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het SOS Matrozenkoor. Verder wordt de nieuwe duofiets gepresenteerd en zijn er leuke prijzen te winnen met het Rad van Fortuin. Iedereen is deze dag van harte welkom vanaf 14.00 uur!

Open Dagen Zorgwoningen van De Zorgmensen

Op de volgende dagen zijn open dagen gepland voor zorgwoningen van De Zorgmensen.

 

Zorgwoningen De Groene Hoven.        Vrijdag 22 september van 15.00 – 16.30 uur bij de ontmoetingsplaats Koninginnelaan 280.

Zorgwoningen Kristal                              Vrijdag 29 september van 15.00 -16.30 uur bij de Brasserie van Het Kristal aan de Distelvlinderlaan

Zorgwoningen Symfonie                         Vrijdag 6 oktober van 15.00 – 16.30 uur in het Symfonium. Elizabetshof.

 

U bent van harte welkom.

Banenmarkt bij De Zorgmensen 20 april

Ben jij Verzorgende IG en wil jij na je proeftijd direct een contract voor onbepaalde tijd?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bezoek onze banenmarkt op donderdag 20 april  a.s. van 18.30-20.30 uur op onze locatie Sainte Marie, Arnhemseweg 279. Daar hoor je alles over de mogelijkheden en de voorwaarden!

Ook voor leerling Verzorgenden IG zijn er mogelijkheden!

NL Doet op locatie Sainte Marie op vrijdag 10 maart a.s.

Ook dit jaar doet De Zorgmensen op locatie Sainte Marie weer mee aan NL doet op vrijdag 10 maart a.s.

De vrijwilligers hebben zich op gegeven via de site van Oranjefonds NLdoet

Het programma 10 maart ziet er als volgt uit:

14.30 – 16.30 uur poffertjes, wentelteefjes bakken en eten onder genot van draaiorgelmuziek van Maria uit Delft. Meezingen mag!
het thema is: Puur Hollandse middag

Ook onze bewoners gaan van deze middag meegenieten van de poffertjes of wentelteefjes en het draaiorgel gaat zelfs bij de bewoners op de afdelingen op bezoek.

We zien uit naar een leuke Hollandse middag!

Nieuwbouw De Zorgmensen op locatie oude Julianaziekenhuis!

Begin 2015 heeft De Zorgmensen de bestaande bewoners van locatie Sainte Marie, Arnhemseweg 279,  geïnformeerd over de toekomstplannen van het gebouw.

Hiermee brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken ten aanzien van de nieuwbouw.

 

Aanleiding

Onderhandelingen met de eigenaar van het gebouw hebben helaas niet kunnen leiden tot overeenstemming over verbouwing van Sainte Marie. Daarom is in 2015 met de eigenaar van het gebouw besloten dat De Zorgmensen het gebouw Sainte Marie in 2020 zou verlaten.

 

De afgelopen twee jaar is gezocht naar een geschikte locatie in Apeldoorn en zijn de eisen voor het nieuwe gebouw opgesteld. Samen met een projectontwikkelaar en belegger zijn we op 13 januari 2017 tot overeenstemming gekomen over de ontwikkeling en huurvoorwaarden van het nieuwe gebouw.

 

Locatie nieuwbouw

Met enige trots kunnen wij u nu bekend maken dat het nieuwe gebouw van De Zorgmensen gebouwd gaat worden op de voormalige locatie van het Juliana ziekenhuis. Het wordt een gebouw met 76 appartementen o.a. geschikt voor ouderen met dementie. In het gebouw wordt rekening gehouden met voldoende ruimten voor ontmoeting en activiteiten. Ook de buitenruimte, een grote parkachtige tuin, is een belangrijk onderdeel van de locatie.

 

Bewoners van het huidige Sainte Marie zullen een nieuwe woning in de nieuwbouw toegewezen krijgen. De verhuizingen vinden plaats begin 2020.

 

Vervolgstappen

Samen met de cliëntenraad, ondernemingsraad en aanvullende vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers zal de komende jaren hard gewerkt worden aan de verdere details en inrichting van het gebouw.

Kwaliteit van zorginstellingen in Nederland in het nieuws!

U heeft ongetwijfeld de nieuwsberichten gezien over de kwaliteit van zorginstellingen in Nederland en de bekendmaking van de lijst met 150 zorginstellingen die onder toezicht staan/stonden. Via deze weg benadrukken wij dat De Zorgmensen niet op deze lijst staat.

De Zorgmensen heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Individuele aandacht voor de wensen en behoeften van onze cliënten staat hierbij voorop. Het leveren van goede zorg zien wij als een basisvereiste waar u zich geen zorgen over zou hoeven te maken. Al onze medewerkers worden geschoold en jaarlijks getoetst op hun vakbekwaamheid.

 

Tevredenheid

In 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg onze kleinschalig wonen locatie De Vlier bezocht voor een standaard onderzoek. Onze organisatie kwam hier positief uit en de verbeterpunten zijn opgepakt. De Inspectie heeft haar onderzoek dan ook afgesloten en heeft geen verdere opmerkingen.

Veel belangrijker is wat u van onze dienstverlening vindt. Recente tevredenheidsonderzoeken tonen onderstaande waarderingscijfers.

 

Locatie Waarderingscijfer
Kleinschalig Wonen De Vlier 9,0
Kleinschalig Wonen Kristal 9,3
Woonzorgcentrum Sainte Marie 8,0
Thuiszorg 8,6
–       Nieuw Zuidzicht 8,9
–       De Symfonie 8,3
–       De Groene Hoven 8,7
–       Het Kristal 8,6
Dagbehandeling 8,5

 

Mocht onverhoopt toch iets niet naar tevredenheid gaan, dan gaan wij hierover graag met u in gesprek. U kunt hierover in contact treden met uw contactverzorgende of zich richten tot onze Centrale Cliëntenraad via ccr@zorgmensen.nl

 

Zorgkaart Nederland

Om de kwaliteit van zorgaanbieders inzichtelijk te maken en mensen te helpen bij het maken van een keuze voor een zorgaanbieder, is door de Patiëntenfederatie NPCF een website gemaakt waarop klantwaarderingen worden bijgehouden.

Omdat De Zorgmensen graag wil bijdragen aan de openheid in de zorg, willen wij u vragen hieraan bij te dragen door uw waardering voor De Zorgmensen op deze site te plaatsen. Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw medewerking.

  • ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie NPCF en de grootste waarderingssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Zorgkaart Nederland is betrouwbaar en onafhankelijk.

De betrouwbaarheid is wetenschappelijk onderzocht  door het Talma Institute. Uit dat onderzoek blijkt dat bij ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen dertig waarderingen voldoende zijn voor een betrouwbaar beeld.

  • U kunt uw waardering op de site https://www.zorgkaartnederland.nl plaatsen. De redactie bekijkt elke waardering die binnenkomt. Voldoet de waardering aan de gedragscode, dan plaatst de redactie de waardering en zorgt dat de informatie duidelijk en overzichtelijk blijft.

Samen met onze medewerkers, vrijwilligers, onze cliënten en mantelzorgers werken wij op deze manier aan de best mogelijke zorg voor u en/of uw verwanten!